Terveysriskien hallinta

HACCP on suunniteltu organisaatioille, jotka haluavat käyttää EU säännöksen 852/2004 (elintarvikehygienia) tai muun vastaavaan viitekehyksen mukaista puolueetonta ja pätevää arviointia osoittaakseen hygienianhallintajärjestelmänsä, hyvän tuotantokäytäntönsä (GMP) ja terveysvaarojen ehkäisyyn tähtäävien menetelmien vaatimustenmukaisuuden. HACCP on tarkoitettu myös organisaatioille, jotka kaupallisesti valmistavat, jalostavat, jakelevat tai tuovat markkinoille elintarvikkeita ja niiden kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja – erityisesti elintarvikkeiden valmistajille, jälleenmyyjille, catering- ja teollista elintarvikehuoltoa tarjoaville yrityksille, mutta myös heidän toimittajilleen, kuten esimerkiksi pakkausmateriaalien valmistajille.

HACCP konsepti perustuu olemassa oleviin lakisääteisiin hygieniavaatimuksiin. Sen tarkoituksena on tunnistaa erityiset kuluttajiin kohdistuvat ruoan aiheuttamat terveysriskit, jotka voivat olla luonteeltaan fyysisiä, kemiallisia tai (mikro-) biologisia. Lisäksi konseptin on tarkoitus määritellä ehkäisevät toimenpiteet, joita käytetään edellä mainittujen vaarojen välttämiseen tai minimoimiseen hyväksyttävälle tasolle. Riskin- tai mieluummin vaaranarviointi tulee päivittää säännöllisesti ja erityisesti, kun tuodaan markkinoille uusia tuotteita tai tehdään muutoksia tuotantoteknologiassa.

 

pdf Brochure - Quality and Hygiene Management (englanniksi) 


pdf Product Sheet - HACCP (englanniksi)

1000 merkkiä jäljellä

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaa ilmainen uutiskirje!