Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ on työkalu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Se sisältää ISO50001 -standardin mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista.
Energiatehokkuusjärjestelmän ETJ+ voi liittää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään tai sitä voidaan käyttää itsenäisenä järjestelmänä. DQS Finland on oikeutettu tekemään ETJ+ sertifiointia.

Löydät Motivan julkaisemaa täsmätietoa seuraamalla alla olevaa linkkiä:
http://www.motiva.fi/

Lisätietoa pakollisesta suuren yrityksen energiakatselmuksesta
Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuren yrityksen tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäinen yrityksen energiakatselmus on tehtävä 5.12.2015 mennessä.

Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai jonka vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta.

Yrityksen energiakatselmus on järjestelmällinen menettely, jolla saadaan riittävästi tietoa koko konsernin tai yrityksen energiankulutusprofiilista, tunnistetaan mahdollisuudet kustannustehokkaaseen energiansäästöön, määritetään säästön suuruus ja raportoidaan katselmuksen tuloksista.

Yrityksen energiakatselmuksessa otetaan huomioon kaikki yrityksen energiankäyttökohteet, joita ovat rakennukset, teollinen ja kaupallinen toiminta sekä liikenne. Yrityksen energiakatselmukseen on sisällytettävä erillisiä kohdekohtaisia katselmuksia riittävästä määrästä yrityksen toimintoja, jotta voidaan muodostaa luotettava kuva yrityksen kokonaisenergiatehokkuudesta ja sen parantamismahdollisuuksista.

Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilönä saa toimia henkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Kohdekatselmusten tekijöille ei ole pätevyysvaatimuksia.

Katso lisätietoja seuraavista lähteistä: www.motiva.fi ja www.energiavirasto.fi

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaa ilmainen uutiskirje!