Kvalitetsledning

Organisaation ylin johto käyttää hallintajärjestelmiä työkaluinaan, kun se haluaa saavuttaa tuloksia monipuolisessa toimintaympäristössä. Ne muodostavat perustan, jolle organisaation suorituskyky rakennetaan, jossa sitä ylläpidetään ja jatkuvasti kehitetään.

Organisaatiot saavuttavat lisäksi sidosryhmiensä luottamuksen voidessaan osoittaa hallintajärjestelmänsä tehokkuuden.

DQS:n tekemä auditointi ja siitä seuraava sertifiointi ovat todisteena tästä tehokkuudesta. Organisaatio voi täten osoittaa sekä omalle henkilöstölleen että kolmansille osapuolille, että hallintajärjestelmä on toimiva, se perustuu tunnustettuun standardiin ja sen on arvioinut riippumaton kolmas osapuoli.

DQS:n tekemät auditoinnit eivät ole vain muodollinen standardin vaatimusten täyttämisen tarkastus. Ne keskittyvät enemmänkin antamaan riippumatonta ja asiantuntevaa palautetta sekä tunnistamaan riskejä ja parantamismahdollisuuksia. Työntekijät ovat motivoituneita ja mukana tässä toiminnassa, mikä edistää sitoutumista ja luottamusta.

1000 merkkiä jäljellä

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaa ilmainen uutiskirje!