Tallenna tietoa – minimoi riskit

Mille tahansa liiketoiminnan osa-alueella toimivalle organisaatiolle, joka haluaa käyttää hallintajärjestelmäänsä riskien varhaiseen tunnistamiseen ja varmistamaan näin yrityksen olemassaolon jatkuvuuden. Riskienhallintajärjestelmät lisäävät sekä organisaation tietoisuutta riskeistä että niiden mahdollisuuksista. Järjestelmien ennakoiva lähestymistapa auttaa varmistamaan positiivisen kehityksen liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa.

Riskienhallinta on liikkeenjohtotason tehtävä. Hallitustason vastuu on yksiselitteisesti määritelty – askel, joka vie paljon pitemmälle, kuin pelkkä riskienhallintaprosessi.

Riskienhallintajärjestelmän laatimisen maailmanlaajuinen standardi saatiin käyttöön ensimmäisen kerran vasta vuoden 2009 lopulla. ISO 31000:2009 (Riskienhallinta "Periaatteet ja suuntaviivat") avulla on mahdollista tukea yrityksiä riskienhallintajärjestelmän käyttöönoton aikana ottaen huomioon sekä strategiset että operatiiviset riskit.

1000 merkkiä jäljellä

Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaa ilmainen uutiskirje!